5 januari 2020

De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstel en de gemoedstoestand van patiënten, evenals op het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers.
Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in de zorgomgeving en relatie tot het herstel en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Verder vindt je enige tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.