23 mei 2022
Water overlast in je tuin

Wateroverlast in tuinen wordt een steeds groter probleem in Nederland. Dit heeft onder andere te maken met de regenbuien die steeds heviger worden en de afnemende bergingscapaciteit van onze tuinen. In gebieden met een hoge grondwaterstand zijn de problemen vaak het grootst.

Gelukkig kun je genoeg dingen doen om de wateroverlast in je tuin op te lossen of om overlast te voorkomen. In dit blog vertellen we je er alles over.

 

Het begint met een gezonde bodem

Een gezonde bodem vormt de basis van een tuin. Als de bodem van je tuin niet gezond is, kun je last krijgen van allerlei problemen, zoals:

  • Planten die niet willen groeien en gevoelig zijn voor allerlei aantastingen
  • Een gazon waarin veel mos groeit
  • Het probleem waar dit artikel over gaat: water dat niet wegzakt

 

Oorzaken van een ongezonde bodem

De oorzaken van een ongezonde bodem zijn divers. Zo treffen we in nieuwbouwwijken regelmatig dichtgereden tuingrond aan waar een laagje aarde overheen is gestort. Dat laagje aarde is prima voor planten om te groeien en regenwater zakt er ook makkelijk in weg. Maar de lagen daaronder verstoren de natuurlijke waterafvoer in de tuin.

Een andere oorzaak van een ongezonde bodem, is zware kleigrond. Deze grondsoort laat slecht water door. Met name in de Randstad komt kleigrond veel voor.

 

Dit kun je doen om je bodem gezond(er) te maken

Je kunt de bodem verbeteren door de bovenste laag los te maken en te mengen met de bestanddelen die in de grond ontbreken. Als er bijvoorbeeld te weinig bodemleven in de grond zit, kun je hoogwaardige tuincompost toevoegen.

Bij Aardoom kunnen we je tuinbodem voor je onderzoeken en verbeteren door datgene toe te voegen wat er nodig is. Als we klaar zijn heb je negen van de tien keer geen drainage in de tuin nodig om het regenwater af te voeren.

Bovendien neemt de buffercapaciteit van de bodem toe, wat in tijden van droogte van pas komt. Wil je meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

groene border en open grond

Zorg voor voldoende open grond en meer groen

Hoe groter het deel van je tuin dat is bestraat, hoe groter de kans dat het regenwater niet goed weg kan zakken. Houd daarom de vuistregel aan dat maximaal een derde van je tuin bestraat mag zijn en bij grote tuinen nog minder.

Heb je een te groot gedeelte van je tuin bestraat? Verwijder dan waar mogelijk de bestrating en poot planten op de vrijgekomen plekken. In een tuin met veel groen heb je namelijk niet alleen minder snel wateroverlast, maar profiteer je ook van andere voordelen. Zo zorgt een groene leefomgeving voor:

  • Stressreductie
  • Verkoeling
  • Zuurstof
  • Het voortbestaan dieren, zoals bijen, vlinders en egels

Genoeg redenen dus om je tuin te vergroenen.

Tuin ophogen

Hoewel je met de tips die we je tot nu toe hebben gegeven de wateroverlast in je tuin meestal kunt oplossen, is dat helaas niet altijd het geval. Soms is het bijvoorbeeld niet mogelijk om voldoende open grond te creëren om het regenwater op te vangen.

En in sommige gebieden in het westen van Nederland staat het grondwater niet dieper dan een halve meter. Je hebt dan weinig ruimte om beplanting goed te laten groeien, zeker in periodes van hevige regenval.

Het ophogen van de tuin kan dan een oplossing zijn. Maar dit is helaas niet in alle gevallen mogelijk. Tuinschuurtjes zijn bijvoorbeeld niet gefundeerd en zakken mee met de bodem, waardoor ophogen geen optie is. Ook kan een brandgang die achter de tuin doorloopt voor beperkingen zorgen. Laat je daarom altijd adviseren door een hovenier als je overweegt om de tuin op te hogen.

Oplossing tegen wateroverlast in de tuin met behulp van regenwaterinfiltratieblokken

Infiltratiedrains

Als wateroverlast in je tuin alleen op specifieke plekken voorkomt, kunnen infiltratiedrains het water opvangen en afvoeren naar een andere plek in je tuin waar het water minder kwaad kan.

Overigens hoeft een natte zone in je tuin geen problemen op te leveren. Het kan ook kansen bieden om beplanting in je tuin te laten groeien die goed floreert in natte grond.

 

Drainagesysteem en riolering

Wanneer je tuinschuur en de brandgang op de riolering zijn aangesloten, kun je daar een drainagesysteem op aansluiten. Op die manier ben je het water direct kwijt.

Deze optie is met name interessant als er geen of weinig mogelijkheden zijn om het water in je tuin op te vangen. Opgevangen water kun je namelijk hergebruiken tijdens droge periodes, dus opvangen heeft de voorkeur boven afvoeren naar het riool.

 

Samen met de buurtbewoners wateroverlast in de tuin oplossen

In sommige wijken in Nederland is de wateroverlast in tuinen dermate groot dat het nodig is om samen met de buurtbewoners maatregelen te nemen. Zo zijn we bij Aardoom Hoveniers bezig met een klus waarbij een woning in de laatste 5 jaar al twee keer ondergelopen is.

Het water stroomt van de hoger gelegen weg zo de tuin in. Om het overtollige water op te vangen hebben we maatregelen getroffen in de tuin. Maar om de wateroverlast echt op te lossen is er een samenwerking met de buurtbewoners nodig. Denk aan afspraken over de hoeveelheid groen in de tuinen. Wateroverlast beperkt zich dus niet altijd tot één tuin.

Naar onze mening zou de overheid ook een rol moeten spelen door meer voorzieningen zoals kolken aan te leggen en regelmatig controles op verstoppingen uit te voeren.

 

Meebewegen met de natuur

Heb je wateroverlast in je tuin en is het lastig om het water af te voeren? Dan kunnen we met je meedenken over oplossingen waarmee we het water niet bestrijden, maar meebewegen met de natuur. Dat kan bijvoorbeeld door van je tuin een watertuin te maken. We kunnen terrassen van vlonders maken en roosters plaatsen waar water- en moerasplanten tussen kunnen groeien.

 

Advies nodig over de waterafvoer in je tuin?

Neem dan contact met ons op. We inventariseren de situatie in je tuin en geven je een vakkundig advies. Indien gewenst kunnen we de uit te voeren werkzaamheden op ons nemen.