27 december 2023

Aardoom Hoveniers zet in op een gezondere en plezierigere werkomgeving met het project 'Vitale Hoveniers'

Pilotbedrijven nemen deel aan project voor vitaliteit

Aardoom Hoveniers is verheugd te melden dat de eerste twaalf deelnemers aan het ‘Vitale Hoveniers’ pilotproject van start zijn gegaan. Deze bedrijven hebben hun focus al gelegd op het verbeteren van de gezondheid en het werkplezier van hun medewerkers. Door zowel medewerkers als werkgevers te betrekken en met een innovatieve aanpak, streven ze naar een succesvolle transformatie.

Pilotproject Vitale Hoveniers

Vitale hoveniers en kansen voor verbetering

Op 5 oktober kwamen de pilotbedrijven bijeen om ervaringen te delen en samen met het projectteam mogelijkheden voor verbeteringen te onderzoeken. Hierbij werden essentiële vragen gesteld, zoals:

  • Kunnen werkomstandigheden problemen veroorzaken voor jou of je medewerkers?
  • Geloven jullie in een andere aanpak, zelfs als het uitdagend lijkt?
  • Heb je geen idee hoe dingen kunnen verbeteren of lijken oplossingen onhaalbaar?
  • Durf je niet te veranderen uit angst voor reacties van anderen.

De bedrijven kiezen zelf het vraagstuk dat ze willen aanpakken en werken samen met medewerkers aan concrete doelen, begeleid door het projectteam.

Pilotproject Vitale Hoveniers

Vitale hoveniers zijn voorlopers!

Sommige vooruitstrevende bedrijven in de branche hebben al jaren geïnvesteerd in goede arbeidsomstandigheden. Ze beseffen dat veilig werken ziekteverzuim en ongevallen kan voorkomen. Hoewel er al veel verbeteringen zijn doorgevoerd, geldt dit nog niet voor iedereen en elke situatie. Dit brengt de pilotbedrijven bij de centrale vraag: waarom gebeurt dat niet en hoe kunnen we stappen zetten naar verbetering?

Enkele van de vragen die deelnemers hebben aangemeld zijn onder andere:

  • Kan ons werk nog interessanter worden en hoe bied ik mijn team een goede toekomst?
  • Ondanks onze inspanningen krijgen we sommige zaken niet voor elkaar, hoe doorbreken we dat?
  • Wat moet ik doen om vitaal en met plezier te kunnen doorwerken tot aan mijn pensioen?
  • Hoe brengen we iedereen in de actiestand?

Vitale hoveniers tot na pensioen

Het project ‘Vitale Hoveniers’ is een gezamenlijk initiatief van Koninklijke VHG, FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en Colland Arbeidsmarkt, met als doel medewerkers in de sector vitaal, vaardig en wendbaar te houden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt deels uitgevoerd door Stigas.

Aardoom Hoveniers is enthousiast om deel uit te maken van deze waardevolle inspanning om de vitaliteit en welzijn van hun medewerkers te vergroten en kijkt uit naar de positieve resultaten die uit dit project zullen voortvloeien.