12 maart 2020
Het succes van een mooie tuin begint met een gezonde bodem.

Waarom is een gezonde bodem belangrijk?

Een mooie tuin heeft levend groen. Mooie planten en bomen. Ongeveer de helft van de plant of boom groeit onder de grond. Wat je boven de grond ziet van een boom aan stam en takken, zoveel zit er ongeveer ook onder de grond aan wortels.

Onder in de grond is er minimaal zoveel leven aanwezig als boven de grond, misschien nog wel meer. Ik heb het dan natuurlijk over een gezonde bodem.

En daar zit nu vaak bij veel hedendaagse tuinen het grootste probleem. Planten en bomen willen niet goed groeien, de tuingrond is slecht te bewerken en het water zakt niet goed weg.

Meer mos dan gras in het gazon, planten zijn gevoelig voor allerlei aantastingen etc. Ik durf te stellen dat de oorzaak van de meeste van deze knelpunten wordt veroorzaakt door een slechte bodem. Om tuinproblemen te voorkomen is een gezonde bodem van groot belang.

3 voorwaarden voor een gezonde bodem

Er zijn 3 dingen die je voor elkaar moet krijgen als je een gezonde bodem in je tuin wilt. De rest komt daarna als het ware vanzelf.

  • Het eerste is lucht in de bodem

  • Ten tweede moet de bodem voldoende water doorlaten

  • Ten derde moet de bodem ook voldoende water kunnen vasthouden.

Veel grond, met name in het westen van het land (in de Randstad) is zware kleigrond. Deze grond laat slecht water door, is vaak heel compact en verre van luchtig en daardoor slecht te bewerken.

Zo kun je de tuingrond verbeteren

Het is in de basis niet zo ingewikkeld om de tuingrond te verbeteren, maar je moet er wel wat voor doen. Het belangrijkste is een goede mindset. Probeer bij het werken in de tuin te leren van de natuur.

Als je als moderne mens alles naar je hand wilt zetten, is dat in mijn beleving precies het tegenovergestelde. Goed kijken en je verwonderen is de eerste stap. En daarna hard aan de slag!

Je kunt de bodem verbeteren door de eerste 20 centimeter tuingrond eenmalig goed los te maken door te spitten en daarna hoogwaardige compost in de bovenste grondlaag aan te brengen. Daarna doet de natuur de rest.

Gebruik geen GFT compost of andere, vaak goedkope of gratis af te halen, compostsoorten. Gebruik in plaats daarvan een hoogwaardige variant die goed is uitgecomposteerd en veel bodemleven bevat. Vraag hier gerust naar via Aardoom Hoveniers.

Wat kun je nog meer doen?

Laat vooral het hele jaar zoveel mogelijk blad liggen waar het valt. Ruim alleen blad op van terrassen en paden en laat het blad en afgestorven plantenresten in de border liggen. Ook in de herfst als alles van de bomen komt.

Wormen eten het blad op en poepen dit uit. Allerlei micro-organismen in de bodem leven hiervan en zetten dit weer om in voedingsstoffen voor de plant. Het blad is ook een soort deken voor je planten in de winter, zodat deze beter beschermd zijn tegen de kou.

Allerlei dieren, zoals egels en allerlei insecten, kunnen beter overwinteren in de tuin en dit trekt ook weer vogels aan, enzovoorts.

En zo is de natuurlijke kringloop weer rond. Laat de natuur z’n werk doen, dat scheelt een hoop werk en ergernis en….. Je houdt er een mooie, gezonde en levendige tuin aan over!