14 oktober 2023

Het Register Duurzame Leefomgeving is een gamechanger: Op weg naar een natuurinclusieve leefomgeving

In de race naar een duurzamere toekomst, is er één term die steeds vaker opduikt: natuurinclusieve leefomgeving. In 2050 moeten onze steden en dorpen niet alleen klimaatrobuust en energieneutraal zijn, maar ook in harmonie met de natuur leven. Een ambitieus doel, maar niet onmogelijk. En dat is waar het Register Duurzame Leefomgeving (RDL) van NL Greenlabel in beeld komt, als een ware gamechanger.

NL Greenlabel en Aardoom Hoveniers: Uw Partners in Natuurinclusief Ontwerpen

Het bereiken van deze duurzaamheidsdoelen vereist nauwe samenwerking van iedereen die betrokken is bij de leefomgeving – van gemeenten tot gebiedsontwikkelaars. Hier komt NL Greenlabel in beeld als een onmisbare partner. Met hun labels, wetenschappelijk gevalideerde methoden en uitgebreide partnernetwerk, spelen ze een cruciale rol bij het vormgeven van natuurinclusieve leefomgevingen. Dionysios Sofronas van Aardoom Hoveniers is een expert in het NL Terreinlabel en als Ambassadeur Leefbare stad, volledig toegerust om u hierbij te helpen en te adviseren.

NL Greenlabel: Een Pionier in Duurzaamheid

Sinds haar oprichting in 2012 heeft NL Greenlabel een substantiële bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de buitenruimte. Maar er is nog veel werk te verzetten om de NL Greenlabel-missie te voltooien: de waarde van stedelijk groen verdubbelen tegen 2030. Oprichters Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra hebben aangekondigd dat ze in 2023 volledig inzetten op het Register Duurzame Leefomgeving (RDL). NL Terreinlabel expert Dionysios Sofronas van Aardoom Hoveniers benadrukt dat de RDL-systematiek hen helpt om in een vroeg stadium betere keuzes te maken, wat resulteert in superieure ontwerpen.

Meer dan Labels en Certificaten

NL Greenlabel onderscheidt zich met duurzaamheidspaspoorten en -labels voor producten, planten en materialen. Daarnaast zijn ze toonaangevend in hun duurzaamheidsvisie op natuurinclusiviteit en biodiversiteit, van ontwerp tot beheer en onderhoud. Aardoom Hoveniers, een trotse NL Greenlabel-partner vanaf het begin, heeft deze duurzaamheidspaspoorten omarmd als de standaard voor hun duurzaamheidsbeleid, wat resulteert in duurzamere terreinen en ontwerpen.

Duurzaamheid van A tot Z

Dionysios Sofronas van Aardoom Hoveniers benadrukt dat de NL Greenlabel-systematiek meer is dan alleen een checklist voor oplevering. Het eist dat er van A tot Z wordt nagedacht over duurzaamheid en betrekt toeleveranciers en samenwerkende partijen in de duurzaamheidsambitie. Dit maakt NL Greenlabel echt uniek in vergelijking met andere label- en certificeringsinstanties.

Waarom Normen en Standaarden Nodig Zijn

Hoewel er al veel is bereikt, is de urgentie voor verdere verduurzaming onverminderd groot. De kwaliteit van onze leefomgeving blijft achteruitgaan. Het is tijd voor een verschuiving van “minder slecht” naar “aantoonbaar goed”. NL Greenlabel ziet dat terreineigenaren behoefte hebben aan duidelijke normen en standaarden voor duurzaamheid in de buitenruimte, maar voorlopig ontbreken deze in Nederland.

De Europese Duurzaamheidsnormen

Op Europees niveau zijn duurzaamheidsnormen al in ontwikkeling voor grote entiteiten zoals banken, verzekeraars en vermogensbeheerders, onder de noemer EU Taxonomie. Dit systeem stimuleert bedrijven om hun investeringen, productie en diensten in lijn te brengen met milieuvriendelijke en klimaatadaptieve doelstellingen.

NL Greenlabel’s Antwoord: Het Register Duurzame Leefomgeving

NL Greenlabel heeft het heft in eigen handen genomen en heeft op 31 oktober het Register Duurzame Leefomgeving (RDL) gelanceerd. Dit platform biedt terreineigenaren inzicht in de kansen en risico’s van hun buitenruimte op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. De NL Omgevingsscan, ontwikkeld door NL Greenlabel in samenwerking met Cobra Groeninzicht, maakt het mogelijk om de milieu- en financiële impact van buitenterreinen te berekenen en gericht te sturen op kwaliteit.

Data als Drijvende Kracht

NL Greenlabel-partner Aardoom Hoveniers verwelkomt het RDL-platform met open armen, omdat het alle benodigde data in één omgeving verzamelt. Dit vereenvoudigt het ontwerpproces en versnelt het administratieve proces. Tijd en geld zijn belangrijk, maar de belangrijkste winst van de RDL-systematiek is dat er betere plannen tot stand komen.

Een Duurzame Toekomst Samen Vormgeven

Dit jaar staat voor NL Greenlabel in het teken van samenwerking met andere partijen. Hoewel de Nederlandse overheid nog geen normen heeft vastgesteld, zien NL Greenlabel-oprichters Wissing en Hoekstra dit als een kans om de norm te bepalen en terreineigenaren te ondersteunen in hun duurzaamheidsmissie. Ze benadrukken hun toewijding aan het verdubbelen van de waarde van stedelijk groen tegen 2030. De tijd is rijp voor een duurzamere toekomst, en NL Greenlabel is er klaar voor om die toekomst samen met u vorm te geven.