28 december 2017

Verantwoord onkruid bestrijden is vanzelfsprekend!

Vanaf 2018 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden voor onkruid bestrijden in de tuin, bedrijfstuin en de openbare ruimte. Onkruid bestrijden kan door de professional niet meer worden uitgevoerd met bestrijdingsmiddelen. Aardoom Hoveniers was al geen voorstander van onkruid bestrijden met behulp van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en deed het onkruid bestrijden al met alternatieve middelen of met alternatieve methoden. Inmiddels heeft Aardoom Hoveniers veel ervaring met onkruid bestrijden met alternatieve methodes zoals, borstelen, maaien, branden en onkruid koken met heet water. Deze laatste methode is vermoedelijk de schoonste en de beste en heeft onze voorkeur.

gewoon koken dat onkruid!

Kokend water is vaak de meest milieuvriendelijke oplossing. Het resultaat is ook direct zichtbaar. Door de hitte stollen de eiwitten in de plant. De geraakte delen beschadigen direct. Wanneer er voldoende water wordt gebruikt, kunnen zelfs de wortels beschadigen.

Onkruid bestrijden, vraag de professional

Toch blijft onkruid bestrijden een taak voor de professional. Als eerste plaats omdat de hiervoor beschikbare apparatuur kostbaar is en een grote investering vraagt in middelen en kennis. Zeker nu onkruidbestrijdingsmiddelen verboden zijn. Bij alternatieve vormen van onkruid bestrijden is het erg belangrijk om kennis te hebben van de plant. Iedere plant heeft zijn unieke eigenschappen en zal op een andere wijze bestreden moeten worden. Zo zie je dat kennis van de natuur en van planten steeds belangrijker wordt en hier ligt de kracht van de groene professional – de hovenier. Bij Aardoom Hoveniers vinden we het dan ook belangrijk om onze kennis van de natuur continue te vergroten en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen.

Bij Aardoom Hoveniers denken wij dat de natuur kan worden ingezet bij onkruid bestrijden door gebruik te maken van de natuurlijke concurrentiekracht van de plant. Er zijn gewenste planten met mooie bloemen of mooi blad die sterker zijn dan sommige ongewenste kruiden. We kunnen deze planten inzetten om ongewenste planten te bestrijden. Onkruid bestrijden zal in de toekomst op een meer ecologische wijze plaatsvinden. Wij bij Aardoom Hoveniers juichen deze ontwikkeling toe en slaan de handen ineen om met andere deskundigen nieuwe wegen te vinden om onze leefomgeving op natuurlijke wijze te beheren.

Onkruid bestrijden – vraag gerust eens naar de mogelijkheden.