11 juni 2024

Aardoom Hoveniers juicht succesvolle ecosysteemaanpak tegen Japanse duizendknoop toe

Bij Aardoom Hoveniers zijn we verheugd om te horen dat de nieuwe methode om de Japanse duizendknoop te bestrijden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van het natuurlijk ecosysteem, veelbelovende resultaten laat zien. Binnen het Europese Life Resilias-project wordt deze invasieve plantensoort succesvol bestreden door de aanplant van inheemse braamstruiken.

Japanse Duizendknoop

Innovatieve aanpak bestrijding Japanse Duizendknoop

De projectpartners Stichting Bargerveen en Bosgroep Zuid-Nederland hebben gekozen voor een innovatieve aanpak om de dominantie van de Japanse duizendknoop te doorbreken. Door het stimuleren van inheemse plantensoorten, zoals bramen, wordt het ecosysteem hersteld en versterkt. In het specifieke deelproject zijn braamstruiken geplant in proefvlakken op drie locaties in de provincie Utrecht, waar de Japanse duizendknoop dominant aanwezig was. Deze aanpak blijkt na twee jaar monitoring zeer effectief te zijn. De bedekking van de bodem met Japanse duizendknoop in proefvlakken met bramen is tweeënhalf keer lager dan in proefvlakken zonder bramen.

Braamstruiken

De kracht van de natuur

Bij Aardoom Hoveniers geloven we dat alles wat we nodig hebben in de natuur aanwezig is en voor het grijpen ligt. De natuurlijke ecosystemen bieden oplossingen die duurzaam en effectief zijn. De positieve resultaten van deze ecosysteemaanpak bevestigen onze overtuiging dat het benutten van de kracht van de natuur essentieel is in de bestrijding van invasieve soorten en het herstel van ons milieu.

We juichen deze ontwikkeling dan ook van harte toe en zijn ervan overtuigd dat deze methode, na verdere positieve resultaten, ook in andere gebieden met vergelijkbare ecosystemen succesvol toegepast kan worden. Het onderzoek loopt nog tot en met 2027, maar de eerste uitkomsten zijn veelbelovend. Wij kijken uit naar de verdere ontwikkelingen en hopen dat de natuurlijke balans in meer gebieden hersteld kan worden door middel van dergelijke innovatieve en ecologische oplossingen.

Kies voor natuurvriendelijke methoden om leefomgeving te verbeteren

Bij Aardoom Hoveniers blijven we ons inzetten voor duurzame en natuurvriendelijke methoden in onze werkzaamheden. We zullen deze ontwikkelingen op de voet volgen en zijn trots op de vooruitgang die wordt geboekt in de strijd tegen de Japanse duizendknoop.

Bron: Life Resilias-project en Stichting Bargerveen