27 augustus 2015

Onze kinderen groeien steeds meer op in een verstedelijkte omgeving en achter de computer. Ze komen te weinig buiten om daar lekker te spelen terwijl spelen in een Groene omgeving onmisbaar is voor hun ontwikkeling. Spel stimuleert zowel de motorische, sociaal-emotionele als geestelijke creatieve ontwikkeling. Voor een evenwichtige groei van kinderen is het nodig dat elk ontwikkelingsgebied voldoende aan bod komt door spel, sport en andere activiteiten.

Een natuurlijke speelomgeving stimuleert kinderen tot meer gevarieerd en creatief spelgedrag. Spelen in de natuur draagt bij aan een evenwichtige, gezonde ontwikkeling. In wijken met Groen komt 15% minder kinderen voor met overgewicht dan in vergelijkbare wijken zonder Groen. Als ze hun grenzen respecteren kunnen ze vrij zijn. De Groene speelomgeving daagt kinderen uit hun eigen spel te ontwikkelen en samen bezig te zijn. Ze zijn creatiever en de diversiteit in hun spel is veel groter. We kunnen aannemen dat spelen in de buitenlucht goed is voor de gezondheid van kinderen.

groen schoolplein

Groen schoolplein

Een schoolplein kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek. Het kan een fijne groene ontdekplek worden waar kinderen op zoek gaan naar lieveheersbeestjes en verstoppertje spelen tussen de struiken. Op een groen schoolplein kan ook een plek worden ingericht als een soort buitenlokaal waarin lessen gegeven kunnen worden bij de juiste weersomstandigheden.
Wilt u ook een groen schoolplein? Daar waar kinderen weer in contact komen met de natuur, waar ze kunnen klauteren en klimmen, waar ze kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen.

Van alle activiteiten die kinderen kunnen doen om hun ontwikkeling te stimuleren, is buiten spelen de absolute winnaar

Groene schoolpleinen zijn goed voor de ontwikkeling van een kind. Dat blijkt uit de pilotstudie uitgevoerd door dr. Jolanda Maas van de Vrije Universiteit. Kinderen voelen zich prettiger, vinden naar school gaan leuker en hebben meer vriendjes en vriendinnetjes. Er zijn natuurlijke elementen waar de kinderen goed op reageren, zo vertelt Dionysios Sofronas, directeur van Aardoom Hoveniers in dit filmpje:

Natuurlijk spelen

Buiten spelen is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Gelukkig komen er steeds meer natuurspeelplaatsen, waar kinderen kunnen knoeien met zand en water, kunnen balanceren over boomstammen, klimmen in bomen, over slootjes springen en verstoppen in de struiken, én niet te vergeten: leren over de natuur.
Het spelen in de natuur is een grondrecht voor elk kind. Het is onontbeerlijk voor een gezonde fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Door te rennen, klimmen, springen, kruipen, balanceren, gooien en bouwen, oefenen kinderen spelenderwijs hun spieren, zintuigen en grove motoriek. Ze kunnen zich verwonderen, ontdekken van alles, ontwikkelen hun creatieve spel, leren samen spelen, voelen zich verbonden met de omgeving, planten en dieren. Ze leren op ‘gevaarlijkere’ gebieden beter te bewegen, risico’s inschatten en hun grenzen kennen (verkennen en verleggen). Ze bouwen hun zelfvertrouwen op en leren verantwoordelijkheid nemen. Ze leren omgaan met bedreigende situaties.

Kortom, door vallen en opstaan wordt men wijs. En dat kan het beste in een natuurlijke omgeving.
Aardoom Hoveniers is lid van vakgroep De Wilde Weelde, FeelGood Garden specialist en NL Greenlabel Professional en daarom de juiste partner om een groen schoolplein of plek voor natuurlijk spelen te ontwerpen en in te richten.

Als je wilt weten wat levend Groen kan betekenen voor jouw project? stuur ons een berichtje en we nemen contact met je op.