11 september 2015

Veilig in een groene omgeving

Onze maatschappij heeft baat bij groen. Groen biedt een veilige leefomgeving.
Levend groen leidt tot minder ziekteverzuim en zorgt voor gezondere en productievere mensen.
Gemeenten zien een stijging in huizenprijzen als deze zich bevinden tussen het groen.
Groen brengt mensen samen. Denk bijvoorbeeld aan moestuintjes die door een groep mensen in de wijk worden beheerd.
Dit soort gezamenlijke activiteiten zorgen voor bruisende en sociale wijken.

Branchevereniging VHG heeft een nieuwe factsheet ontwikkeld met als titel ‘Veiligheid door een groene omgeving’.
Ze bevatten de meest actuele feiten over de waarde van groen en zijn ontleend aan het VHG-onderzoek ‘De waarde van groen’.