29 december 2021
Wilde Weelde Floriade 2022 ontwerp
Floriade Expo 2022

Wereldtuinbouw­tentoonstelling Floriade

Growing Green Cities

Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing Green Cities’. In het 60 hectare grote Floriade-park ontdek je groene oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van groen, voeding, gezondheid en energie. Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet!

Onder het thema Growing Green Cities presenteert Floriade oplossingen die nodig zijn om steden groener, gezonder en leuker te maken.
Een thema dat nu belangrijker is dan ooit. In 2050 zal namelijk maar liefst 68% van de wereldbevolking in de stad wonen, op slechts 2% van het totale aardoppervlak.

Wilde Weelde

Floriade 2022 en Aardoom Hoveniers is erbij!

Samen met de partners van De Wilde Weelde bouwt Aardoom Hoveniers aan de stad van de toekomst. Wij willen graag iedereen inspireren met onze visie op de stad van de toekomst. Deze is groen, gezond en duurzaam gebouwd. Growing Green Cities is een feest van de natuur. We willen laten zien hoe mooi en inspirerend een natuurrijke tuin en leefomgeving is en hoe deze kan bijdragen aan een gezonde lichaam en geest. Met onze inzending, De Wilde Weelde Stad op Utopia, gaan wij de uitdaging aan om deze ingewikkelde puzzel op te lossen.

Het eerste stuk natuur ligt vaak direct voor je eigen deur. Licht een tegel op, plant iets en kijk wat er gebeurt, daar word jij, maar ook de natuur blij van. Overal in de stad is groen te vinden, ieder stuk natuur draagt bij aan de puzzel. Het laatste puzzelstuk is onze inzending na de Floriade voort laten bestaan als groene ruimte voor de nieuwe Hortus woonwijk op het voormalige Floriade terrein.

Aardoom Hoveniers op Floriade 2022

De stad, je tweede natuur

Wilde Weelders willen hun passie delen met de wereld! Hierom zijn we in 2022 weer groots aanwezig op de Floriade. Vanuit Almere zie je het eiland Utopia liggen. De plek waarde groene stad van Wilde Weelde verrijst, natuurrijk, vol van leven voor mens, plant en dier.

De drang naar nieuwe technologie, maakbaarheid van ons leven en de leegte van sociale media vormen een bubbel waar je soms moeilijk uit kunt breken. De gedachte dat we als mens boven de natuur staan is onjuist. We zijn juist een onderdeel van de natuur. Uit onderzoeken blijkt dat de natuur juist dé oplossing is voor allerlei kwalen. Met ruimschoots kennis van plant en dier en een fantasierijke geest werken we bij De Wilde Weelde samen met de natuur. Als partner van De Wilde Weelde zorgt Aardoom Hoveniers voor een groene omgeving die je uitdaagt om lichaam en geest open te stellen en de natuur in de stad te omarmen.

Zoom in en Zoom uit

Met onze tuin op de Floriade zoomen we in op de natuur en hoe zij werkt. De systemen en kringlopen en de toepasbaarheid in onze omgeving. We leren over bodemleven, voedselkringlopen en wateropslag. Zo weten we bijvoorbeeld dat een plaag vaak een natuurlijke vijand heeft en dat chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Klein beginnen door het verwijderen van een tegel, iets planten en kijken wat er gebeurt, daar wordt jij, maar ook de natuur blij van. Ook in de stad zijn er tal van mogelijkheden om de natuur te helpen. Als je kijkt zie je al veel natuur in onze stedelijke omgeving, van micro tot macro. Een Wilde Weelder kijkt naar zijn omgeving, begrijpt de invloed van ingreep en stuurt naar een omgeving met meer natuurwaarde.

Met de “ministad” op de Floriade laten we allerlei oplossingen zien. Water, klimaat, bodemleven, hergebruik en duurzaamheid staan centraal. Met de basisvorm als een soort diafragma laten we door middel van in- en uitzoomen zien dat we begaan zijn met de natuur. Zowel in het bestaande groen als in de toevoegingen van, inheemse, beplanting zal de fauna zich tegoed doen aan dit festijn.