23 december 2022

Een leefbare stad

De initiatiefnemer voor de duurzaamheidsprijs is Gemeente Ridderkerk
Het doel van de Duurzaamheidsprijs is om bekendheid te geven aan lokale initiatieven van inwoners en organisaties die bijdragen aan een duurzame samenleving. Aardoom Hoveniers heeft de kennis, mensen en middelen om tuinen en parken klimaatbestendig in te richten en duurzaam te ontwikkelen. Met het gewonnen geld van de prijs kan Aardoom Hoveniers verdere invulling geven aan de plannen om burgers en bedrijven in Ridderkerk mee te nemen in de uitdaging van een leefbare stad in de toekomst.

duurzaamheidsprijs

Duurzaamheidsprijs Ridderkerk 2022

Aardoom Hoveniers heeft de duurzaamheidsprijs dit keer gewonnen met een nieuw idee dat eigenlijk mooi aansluit bij het idee waarmee ze in 2021 ook al de Duurzaamheidprijs hadden gewonnen. In 2023 wil Aardoom Hoveniers workshops gaan geven aan tuinbezitters in Ridderkerk om te laten zien hoe je regenwater goed kan laten infiltreren in de grond zodat je overlast voorkomt en het kostbare regenwater kunt vasthouden in je tuin.

regenwater infiltreren

Workshop regenwater infiltreren

Tijdens de tuincoach-gesprekken in 2022 met Ridderkerkse tuinbezitters kwam naar voren dat wateroverlast toch wel vaak als knelpunt wordt ervaren en veel tuinbezitters niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Zo is het bij velen niet bekend dat je met infiltratieblokken het water sneller in de grond kan laten zakken en hiermee het water kan bufferen in de grond. Als het tijdens de zomer droog wordt kunnen de planten met hun wortels profiteren van het water dat nog in de grond is blijven zitten. Aardoom Hoveniers gaat in 2023 voor Ridderkerkse tuinbezitters workshops organiseren om hier zelf mee aan de slag te kunnen. Je leert de oorzaken herkennen en je leert welke oplossingen er mogelijk zijn, ook leren we je hoe je deze oplossingen zelf kan toepassen. Win-Win!

 

Aardoom Hoveniers gaat mee met zijn tijd

De jury bestond uit leden van de Duurzaamheidskring Ridderkerk. Hun motivatie bij de keuze: “Deze bekende hovenier mag dan al meer dan 230 jaar in het vak zitten, ze gaan mee met de tijd en zijn toekomstbestendig. Aardoom Hoveniers merkt dat er veel over duurzaamheid wordt gepraat maar dat veel tuin- en terreineigenaren moeite hebben om te gaan met onderwerpen als; biodiversiteit, wateroverlast, hittestress en het vergroenen van de buitenruimte.

“Want hoe vergroen je zonder veel onderhoud, wat is de juiste boom om te planten, welke struiken trekken bijen en vlinders aan? Aardoom Hoveniers kan met haar initiatieven hierin uitkomst bieden.”